خریدار کاغذ باطله در جعفریه

خریدار عمده کاغذ باطله در جعفریه

خریدار دفتر و کتاب در جعفریه

خریدار اسناد و اوراق در جعفریه

خریدار پوشال در جعفریه

خریدار فرم و برگه باطله در جعفریه

خریدار ضایعات کاغذ در جعفریه

آخرین قیمت کاغذ باطله در جعفریه

قیمت کاغذ باطله در جعفریه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جعفریه

خریدار پوشال رنگی در جعفریه

خریدار مجله باطله در جعفریه

خریدار کتاب باطله در جعفریه

خریدار روزنامه باطله در جعفریه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.