خریدار کاغذ باطله در جهرم

خریدار عمده کاغذ باطله در جهرم

خریدار دفتر و کتاب در جهرم

خریدار اسناد و اوراق در جهرم

خریدار پوشال در جهرم

خریدار فرم و برگه باطله در جهرم

خریدار ضایعات کاغذ در جهرم

آخرین قیمت کاغذ باطله در جهرم

قیمت کاغذ باطله در جهرم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جهرم

خریدار پوشال رنگی در جهرم

خریدار مجله باطله در جهرم

خریدار کتاب باطله در جهرم

خریدار روزنامه باطله در جهرم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.