خریدار کاغذ باطله در جاجرم

خریدار عمده کاغذ باطله در جاجرم

خریدار دفتر و کتاب در جاجرم

خریدار اسناد و اوراق در جاجرم

خریدار پوشال در جاجرم

خریدار فرم و برگه باطله در جاجرم

خریدار ضایعات کاغذ در جاجرم

آخرین قیمت کاغذ باطله در جاجرم

قیمت کاغذ باطله در جاجرم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جاجرم

خریدار پوشال رنگی در جاجرم

خریدار مجله باطله در جاجرم

خریدار کتاب باطله در جاجرم

خریدار روزنامه باطله در جاجرم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.