خریدار کاغذ باطله در جناح

خریدار عمده کاغذ باطله در جناح

خریدار دفتر و کتاب در جناح

خریدار اسناد و اوراق در جناح

خریدار پوشال در جناح

خریدار فرم و برگه باطله در جناح

خریدار ضایعات کاغذ در جناح

آخرین قیمت کاغذ باطله در جناح

قیمت کاغذ باطله در جناح

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جناح

خریدار پوشال رنگی در جناح

خریدار مجله باطله در جناح

خریدار کتاب باطله در جناح

خریدار روزنامه باطله در جناح

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.