خریدار کاغذ باطله در جنت ‌شهر

خریدار عمده کاغذ باطله در جنت ‌شهر

خریدار دفتر و کتاب در جنت ‌شهر

خریدار اسناد و اوراق در جنت ‌شهر

خریدار پوشال در جنت ‌شهر

خریدار فرم و برگه باطله در جنت ‌شهر

خریدار ضایعات کاغذ در جنت ‌شهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در جنت ‌شهر

قیمت کاغذ باطله در جنت ‌شهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جنت ‌شهر

خریدار پوشال رنگی در جنت ‌شهر

خریدار مجله باطله در جنت ‌شهر

خریدار کتاب باطله در جنت ‌شهر

خریدار روزنامه باطله در جنت ‌شهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.