خریدار کاغذ باطله در جغتای

خریدار عمده کاغذ باطله در جغتای

خریدار دفتر و کتاب در جغتای

خریدار اسناد و اوراق در جغتای

خریدار پوشال در جغتای

خریدار فرم و برگه باطله در جغتای

خریدار ضایعات کاغذ در جغتای

آخرین قیمت کاغذ باطله در جغتای

قیمت کاغذ باطله در جغتای

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جغتای

خریدار پوشال رنگی در جغتای

خریدار مجله باطله در جغتای

خریدار کتاب باطله در جغتای

خریدار روزنامه باطله در جغتای

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.