خریدار کاغذ باطله در جوکار

خریدار عمده کاغذ باطله در جوکار

خریدار دفتر و کتاب در جوکار

خریدار اسناد و اوراق در جوکار

خریدار پوشال در جوکار

خریدار فرم و برگه باطله در جوکار

خریدار ضایعات کاغذ در جوکار

آخرین قیمت کاغذ باطله در جوکار

قیمت کاغذ باطله در جوکار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در جوکار

خریدار پوشال رنگی در جوکار

خریدار مجله باطله در جوکار

خریدار کتاب باطله در جوکار

خریدار روزنامه باطله در جوکار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.