خریدار کاغذ باطله در کدکن

خریدار عمده کاغذ باطله در کدکن

خریدار دفتر و کتاب در کدکن

خریدار اسناد و اوراق در کدکن

خریدار پوشال در کدکن

خریدار فرم و برگه باطله در کدکن

خریدار ضایعات کاغذ در کدکن

آخرین قیمت کاغذ باطله در کدکن

قیمت کاغذ باطله در کدکن

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کدکن

خریدار پوشال رنگی در کدکن

خریدار مجله باطله در کدکن

خریدار کتاب باطله در کدکن

خریدار روزنامه باطله در کدکن

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.