خریدار کاغذ باطله در کهنوج

خریدار عمده کاغذ باطله در کهنوج

خریدار دفتر و کتاب در کهنوج

خریدار اسناد و اوراق در کهنوج

خریدار پوشال در کهنوج

خریدار فرم و برگه باطله در کهنوج

خریدار ضایعات کاغذ در کهنوج

آخرین قیمت کاغذ باطله در کهنوج

قیمت کاغذ باطله در کهنوج

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کهنوج

خریدار پوشال رنگی در کهنوج

خریدار مجله باطله در کهنوج

خریدار کتاب باطله در کهنوج

خریدار روزنامه باطله در کهنوج

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.