خریدار کاغذ باطله در کاخک

خریدار عمده کاغذ باطله در کاخک

خریدار دفتر و کتاب در کاخک

خریدار اسناد و اوراق در کاخک

خریدار پوشال در کاخک

خریدار فرم و برگه باطله در کاخک

خریدار ضایعات کاغذ در کاخک

آخرین قیمت کاغذ باطله در کاخک

قیمت کاغذ باطله در کاخک

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کاخک

خریدار پوشال رنگی در کاخک

خریدار مجله باطله در کاخک

خریدار کتاب باطله در کاخک

خریدار روزنامه باطله در کاخک

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.