خریدار کاغذ باطله در کاریز

خریدار عمده کاغذ باطله در کاریز

خریدار دفتر و کتاب در کاریز

خریدار اسناد و اوراق در کاریز

خریدار پوشال در کاریز

خریدار فرم و برگه باطله در کاریز

خریدار ضایعات کاغذ در کاریز

آخرین قیمت کاغذ باطله در کاریز

قیمت کاغذ باطله در کاریز

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کاریز

خریدار پوشال رنگی در کاریز

خریدار مجله باطله در کاریز

خریدار کتاب باطله در کاریز

خریدار روزنامه باطله در کاریز

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.