خریدار کاغذ باطله در کلاچای

خریدار عمده کاغذ باطله در کلاچای

خریدار دفتر و کتاب در کلاچای

خریدار اسناد و اوراق در کلاچای

خریدار پوشال در کلاچای

خریدار فرم و برگه باطله در کلاچای

خریدار ضایعات کاغذ در کلاچای

آخرین قیمت کاغذ باطله در کلاچای

قیمت کاغذ باطله در کلاچای

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کلاچای

خریدار پوشال رنگی در کلاچای

خریدار مجله باطله در کلاچای

خریدار کتاب باطله در کلاچای

خریدار روزنامه باطله در کلاچای

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.