خریدار کاغذ باطله در خمام

خریدار عمده کاغذ باطله در خمام

خریدار دفتر و کتاب در خمام

خریدار اسناد و اوراق در خمام

خریدار پوشال در خمام

خریدار فرم و برگه باطله در خمام

خریدار ضایعات کاغذ در خمام

آخرین قیمت کاغذ باطله در خمام

قیمت کاغذ باطله در خمام

خریدار کاغذ باطله کیلویی در خمام

خریدار پوشال رنگی در خمام

خریدار مجله باطله در خمام

خریدار کتاب باطله در خمام

خریدار روزنامه باطله در خمام

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.