خریدار کاغذ باطله در خرمدره

خریدار عمده کاغذ باطله در خرمدره

خریدار دفتر و کتاب در خرمدره

خریدار اسناد و اوراق در خرمدره

خریدار پوشال در خرمدره

خریدار فرم و برگه باطله در خرمدره

خریدار ضایعات کاغذ در خرمدره

آخرین قیمت کاغذ باطله در خرمدره

قیمت کاغذ باطله در خرمدره

خریدار کاغذ باطله کیلویی در خرمدره

خریدار پوشال رنگی در خرمدره

خریدار مجله باطله در خرمدره

خریدار کتاب باطله در خرمدره

خریدار روزنامه باطله در خرمدره

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.