خریدار کاغذ باطله در کوشکنار

خریدار عمده کاغذ باطله در کوشکنار

خریدار دفتر و کتاب در کوشکنار

خریدار اسناد و اوراق در کوشکنار

خریدار پوشال در کوشکنار

خریدار فرم و برگه باطله در کوشکنار

خریدار ضایعات کاغذ در کوشکنار

آخرین قیمت کاغذ باطله در کوشکنار

قیمت کاغذ باطله در کوشکنار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در کوشکنار

خریدار پوشال رنگی در کوشکنار

خریدار مجله باطله در کوشکنار

خریدار کتاب باطله در کوشکنار

خریدار روزنامه باطله در کوشکنار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.