خریدار کاغذ باطله در لاهیجان

خریدار عمده کاغذ باطله در لاهیجان

خریدار دفتر و کتاب در لاهیجان

خریدار اسناد و اوراق در لاهیجان

خریدار پوشال در لاهیجان

خریدار فرم و برگه باطله در لاهیجان

خریدار ضایعات کاغذ در لاهیجان

آخرین قیمت کاغذ باطله در لاهیجان

قیمت کاغذ باطله در لاهیجان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لاهیجان

خریدار پوشال رنگی در لاهیجان

خریدار مجله باطله در لاهیجان

خریدار کتاب باطله در لاهیجان

خریدار روزنامه باطله در لاهیجان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.