خریدار کاغذ باطله در لامرد

خریدار عمده کاغذ باطله در لامرد

خریدار دفتر و کتاب در لامرد

خریدار اسناد و اوراق در لامرد

خریدار پوشال در لامرد

خریدار فرم و برگه باطله در لامرد

خریدار ضایعات کاغذ در لامرد

آخرین قیمت کاغذ باطله در لامرد

قیمت کاغذ باطله در لامرد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لامرد

خریدار پوشال رنگی در لامرد

خریدار مجله باطله در لامرد

خریدار کتاب باطله در لامرد

خریدار روزنامه باطله در لامرد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.