خریدار کاغذ باطله در لار

خریدار عمده کاغذ باطله در لار

خریدار دفتر و کتاب در لار

خریدار اسناد و اوراق در لار

خریدار پوشال در لار

خریدار فرم و برگه باطله در لار

خریدار ضایعات کاغذ در لار

آخرین قیمت کاغذ باطله در لار

قیمت کاغذ باطله در لار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لار

خریدار پوشال رنگی در لار

خریدار مجله باطله در لار

خریدار کتاب باطله در لار

خریدار روزنامه باطله در لار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.