خریدار کاغذ باطله در لاسجرد

خریدار عمده کاغذ باطله در لاسجرد

خریدار دفتر و کتاب در لاسجرد

خریدار اسناد و اوراق در لاسجرد

خریدار پوشال در لاسجرد

خریدار فرم و برگه باطله در لاسجرد

خریدار ضایعات کاغذ در لاسجرد

آخرین قیمت کاغذ باطله در لاسجرد

قیمت کاغذ باطله در لاسجرد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لاسجرد

خریدار پوشال رنگی در لاسجرد

خریدار مجله باطله در لاسجرد

خریدار کتاب باطله در لاسجرد

خریدار روزنامه باطله در لاسجرد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.