خریدار کاغذ باطله در لطف ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در لطف ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در لطف ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در لطف ‌آباد

خریدار پوشال در لطف ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در لطف ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در لطف ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در لطف ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در لطف ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لطف ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در لطف ‌آباد

خریدار مجله باطله در لطف ‌آباد

خریدار کتاب باطله در لطف ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در لطف ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.