خریدار کاغذ باطله در لومار

خریدار عمده کاغذ باطله در لومار

خریدار دفتر و کتاب در لومار

خریدار اسناد و اوراق در لومار

خریدار پوشال در لومار

خریدار فرم و برگه باطله در لومار

خریدار ضایعات کاغذ در لومار

آخرین قیمت کاغذ باطله در لومار

قیمت کاغذ باطله در لومار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در لومار

خریدار پوشال رنگی در لومار

خریدار مجله باطله در لومار

خریدار کتاب باطله در لومار

خریدار روزنامه باطله در لومار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.