خریدار کاغذ باطله در مهاباد

خریدار عمده کاغذ باطله در مهاباد

خریدار دفتر و کتاب در مهاباد

خریدار اسناد و اوراق در مهاباد

خریدار پوشال در مهاباد

خریدار فرم و برگه باطله در مهاباد

خریدار ضایعات کاغذ در مهاباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در مهاباد

قیمت کاغذ باطله در مهاباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در مهاباد

خریدار پوشال رنگی در مهاباد

خریدار مجله باطله در مهاباد

خریدار کتاب باطله در مهاباد

خریدار روزنامه باطله در مهاباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.