خریدار کاغذ باطله در ملارد

خریدار عمده کاغذ باطله در ملارد

خریدار دفتر و کتاب در ملارد

خریدار اسناد و اوراق در ملارد

خریدار پوشال در ملارد

خریدار فرم و برگه باطله در ملارد

خریدار ضایعات کاغذ در ملارد

آخرین قیمت کاغذ باطله در ملارد

قیمت کاغذ باطله در ملارد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ملارد

خریدار پوشال رنگی در ملارد

خریدار مجله باطله در ملارد

خریدار کتاب باطله در ملارد

خریدار روزنامه باطله در ملارد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.