خریدار کاغذ باطله در ملکان

خریدار عمده کاغذ باطله در ملکان

خریدار دفتر و کتاب در ملکان

خریدار اسناد و اوراق در ملکان

خریدار پوشال در ملکان

خریدار فرم و برگه باطله در ملکان

خریدار ضایعات کاغذ در ملکان

آخرین قیمت کاغذ باطله در ملکان

قیمت کاغذ باطله در ملکان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ملکان

خریدار پوشال رنگی در ملکان

خریدار مجله باطله در ملکان

خریدار کتاب باطله در ملکان

خریدار روزنامه باطله در ملکان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.