خریدار کاغذ باطله در مرند

خریدار عمده کاغذ باطله در مرند

خریدار دفتر و کتاب در مرند

خریدار اسناد و اوراق در مرند

خریدار پوشال در مرند

خریدار فرم و برگه باطله در مرند

خریدار ضایعات کاغذ در مرند

آخرین قیمت کاغذ باطله در مرند

قیمت کاغذ باطله در مرند

خریدار کاغذ باطله کیلویی در مرند

خریدار پوشال رنگی در مرند

خریدار مجله باطله در مرند

خریدار کتاب باطله در مرند

خریدار روزنامه باطله در مرند

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.