خریدار کاغذ باطله در مهریز

خریدار عمده کاغذ باطله در مهریز

خریدار دفتر و کتاب در مهریز

خریدار اسناد و اوراق در مهریز

خریدار پوشال در مهریز

خریدار فرم و برگه باطله در مهریز

خریدار ضایعات کاغذ در مهریز

آخرین قیمت کاغذ باطله در مهریز

قیمت کاغذ باطله در مهریز

خریدار کاغذ باطله کیلویی در مهریز

خریدار پوشال رنگی در مهریز

خریدار مجله باطله در مهریز

خریدار کتاب باطله در مهریز

خریدار روزنامه باطله در مهریز

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.