خریدار کاغذ باطله در میمند

خریدار عمده کاغذ باطله در میمند

خریدار دفتر و کتاب در میمند

خریدار اسناد و اوراق در میمند

خریدار پوشال در میمند

خریدار فرم و برگه باطله در میمند

خریدار ضایعات کاغذ در میمند

آخرین قیمت کاغذ باطله در میمند

قیمت کاغذ باطله در میمند

خریدار کاغذ باطله کیلویی در میمند

خریدار پوشال رنگی در میمند

خریدار مجله باطله در میمند

خریدار کتاب باطله در میمند

خریدار روزنامه باطله در میمند

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.