خریدار کاغذ باطله در میناب

خریدار عمده کاغذ باطله در میناب

خریدار دفتر و کتاب در میناب

خریدار اسناد و اوراق در میناب

خریدار پوشال در میناب

خریدار فرم و برگه باطله در میناب

خریدار ضایعات کاغذ در میناب

آخرین قیمت کاغذ باطله در میناب

قیمت کاغذ باطله در میناب

خریدار کاغذ باطله کیلویی در میناب

خریدار پوشال رنگی در میناب

خریدار مجله باطله در میناب

خریدار کتاب باطله در میناب

خریدار روزنامه باطله در میناب

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.