خریدار کاغذ باطله در نمین

خریدار عمده کاغذ باطله در نمین

خریدار دفتر و کتاب در نمین

خریدار اسناد و اوراق در نمین

خریدار پوشال در نمین

خریدار فرم و برگه باطله در نمین

خریدار ضایعات کاغذ در نمین

آخرین قیمت کاغذ باطله در نمین

قیمت کاغذ باطله در نمین

خریدار کاغذ باطله کیلویی در نمین

خریدار پوشال رنگی در نمین

خریدار مجله باطله در نمین

خریدار کتاب باطله در نمین

خریدار روزنامه باطله در نمین

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.