خریدار کاغذ باطله در نسیم ‌شهر

خریدار عمده کاغذ باطله در نسیم ‌شهر

خریدار دفتر و کتاب در نسیم ‌شهر

خریدار اسناد و اوراق در نسیم ‌شهر

خریدار پوشال در نسیم ‌شهر

خریدار فرم و برگه باطله در نسیم ‌شهر

خریدار ضایعات کاغذ در نسیم ‌شهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در نسیم ‌شهر

قیمت کاغذ باطله در نسیم ‌شهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در نسیم ‌شهر

خریدار پوشال رنگی در نسیم ‌شهر

خریدار مجله باطله در نسیم ‌شهر

خریدار کتاب باطله در نسیم ‌شهر

خریدار روزنامه باطله در نسیم ‌شهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.