خریدار کاغذ باطله در نیر

خریدار عمده کاغذ باطله در نیر

خریدار دفتر و کتاب در نیر

خریدار اسناد و اوراق در نیر

خریدار پوشال در نیر

خریدار فرم و برگه باطله در نیر

خریدار ضایعات کاغذ در نیر

آخرین قیمت کاغذ باطله در نیر

قیمت کاغذ باطله در نیر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در نیر

خریدار پوشال رنگی در نیر

خریدار مجله باطله در نیر

خریدار کتاب باطله در نیر

خریدار روزنامه باطله در نیر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.