خریدار کاغذ باطله در نور

خریدار عمده کاغذ باطله در نور

خریدار دفتر و کتاب در نور

خریدار اسناد و اوراق در نور

خریدار پوشال در نور

خریدار فرم و برگه باطله در نور

خریدار ضایعات کاغذ در نور

آخرین قیمت کاغذ باطله در نور

قیمت کاغذ باطله در نور

خریدار کاغذ باطله کیلویی در نور

خریدار پوشال رنگی در نور

خریدار مجله باطله در نور

خریدار کتاب باطله در نور

خریدار روزنامه باطله در نور

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.