خریدار کاغذ باطله در پردیس

خریدار عمده کاغذ باطله در پردیس

خریدار دفتر و کتاب در پردیس

خریدار اسناد و اوراق در پردیس

خریدار پوشال در پردیس

خریدار فرم و برگه باطله در پردیس

خریدار ضایعات کاغذ در پردیس

آخرین قیمت کاغذ باطله در پردیس

قیمت کاغذ باطله در پردیس

خریدار کاغذ باطله کیلویی در پردیس

خریدار پوشال رنگی در پردیس

خریدار مجله باطله در پردیس

خریدار کتاب باطله در پردیس

خریدار روزنامه باطله در پردیس

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.