خریدار کاغذ باطله در پل دختر

خریدار عمده کاغذ باطله در پل دختر

خریدار دفتر و کتاب در پل دختر

خریدار اسناد و اوراق در پل دختر

خریدار پوشال در پل دختر

خریدار فرم و برگه باطله در پل دختر

خریدار ضایعات کاغذ در پل دختر

آخرین قیمت کاغذ باطله در پل دختر

قیمت کاغذ باطله در پل دختر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در پل دختر

خریدار پوشال رنگی در پل دختر

خریدار مجله باطله در پل دختر

خریدار کتاب باطله در پل دختر

خریدار روزنامه باطله در پل دختر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.