خریدار کاغذ باطله در قرچک

خریدار عمده کاغذ باطله در قرچک

خریدار دفتر و کتاب در قرچک

خریدار اسناد و اوراق در قرچک

خریدار پوشال در قرچک

خریدار فرم و برگه باطله در قرچک

خریدار ضایعات کاغذ در قرچک

آخرین قیمت کاغذ باطله در قرچک

قیمت کاغذ باطله در قرچک

خریدار کاغذ باطله کیلویی در قرچک

خریدار پوشال رنگی در قرچک

خریدار مجله باطله در قرچک

خریدار کتاب باطله در قرچک

خریدار روزنامه باطله در قرچک

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.