خریدار کاغذ باطله در قاسم ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در قاسم ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در قاسم ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در قاسم ‌آباد

خریدار پوشال در قاسم ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در قاسم ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در قاسم ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در قاسم ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در قاسم ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در قاسم ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در قاسم ‌آباد

خریدار مجله باطله در قاسم ‌آباد

خریدار کتاب باطله در قاسم ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در قاسم ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.