خریدار کاغذ باطله در قصر شیرین

خریدار عمده کاغذ باطله در قصر شیرین

خریدار دفتر و کتاب در قصر شیرین

خریدار اسناد و اوراق در قصر شیرین

خریدار پوشال در قصر شیرین

خریدار فرم و برگه باطله در قصر شیرین

خریدار ضایعات کاغذ در قصر شیرین

آخرین قیمت کاغذ باطله در قصر شیرین

قیمت کاغذ باطله در قصر شیرین

خریدار کاغذ باطله کیلویی در قصر شیرین

خریدار پوشال رنگی در قصر شیرین

خریدار مجله باطله در قصر شیرین

خریدار کتاب باطله در قصر شیرین

خریدار روزنامه باطله در قصر شیرین

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.