خریدار کاغذ باطله در قشم

خریدار عمده کاغذ باطله در قشم

خریدار دفتر و کتاب در قشم

خریدار اسناد و اوراق در قشم

خریدار پوشال در قشم

خریدار فرم و برگه باطله در قشم

خریدار ضایعات کاغذ در قشم

آخرین قیمت کاغذ باطله در قشم

قیمت کاغذ باطله در قشم

خریدار کاغذ باطله کیلویی در قشم

خریدار پوشال رنگی در قشم

خریدار مجله باطله در قشم

خریدار کتاب باطله در قشم

خریدار روزنامه باطله در قشم

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.