خریدار کاغذ باطله در قطب ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در قطب ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در قطب ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در قطب ‌آباد

خریدار پوشال در قطب ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در قطب ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در قطب ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در قطب ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در قطب ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در قطب ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در قطب ‌آباد

خریدار مجله باطله در قطب ‌آباد

خریدار کتاب باطله در قطب ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در قطب ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.