خریدار کاغذ باطله در ریحان ‌شهر

خریدار عمده کاغذ باطله در ریحان ‌شهر

خریدار دفتر و کتاب در ریحان ‌شهر

خریدار اسناد و اوراق در ریحان ‌شهر

خریدار پوشال در ریحان ‌شهر

خریدار فرم و برگه باطله در ریحان ‌شهر

خریدار ضایعات کاغذ در ریحان ‌شهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در ریحان ‌شهر

قیمت کاغذ باطله در ریحان ‌شهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ریحان ‌شهر

خریدار پوشال رنگی در ریحان ‌شهر

خریدار مجله باطله در ریحان ‌شهر

خریدار کتاب باطله در ریحان ‌شهر

خریدار روزنامه باطله در ریحان ‌شهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.