خریدار کاغذ باطله در رستم ‌آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در رستم ‌آباد

خریدار دفتر و کتاب در رستم ‌آباد

خریدار اسناد و اوراق در رستم ‌آباد

خریدار پوشال در رستم ‌آباد

خریدار فرم و برگه باطله در رستم ‌آباد

خریدار ضایعات کاغذ در رستم ‌آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در رستم ‌آباد

قیمت کاغذ باطله در رستم ‌آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در رستم ‌آباد

خریدار پوشال رنگی در رستم ‌آباد

خریدار مجله باطله در رستم ‌آباد

خریدار کتاب باطله در رستم ‌آباد

خریدار روزنامه باطله در رستم ‌آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.