خریدار کاغذ باطله در سراب

خریدار عمده کاغذ باطله در سراب

خریدار دفتر و کتاب در سراب

خریدار اسناد و اوراق در سراب

خریدار پوشال در سراب

خریدار فرم و برگه باطله در سراب

خریدار ضایعات کاغذ در سراب

آخرین قیمت کاغذ باطله در سراب

قیمت کاغذ باطله در سراب

خریدار کاغذ باطله کیلویی در سراب

خریدار پوشال رنگی در سراب

خریدار مجله باطله در سراب

خریدار کتاب باطله در سراب

خریدار روزنامه باطله در سراب

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.