خریدار کاغذ باطله در سرخس

خریدار عمده کاغذ باطله در سرخس

خریدار دفتر و کتاب در سرخس

خریدار اسناد و اوراق در سرخس

خریدار پوشال در سرخس

خریدار فرم و برگه باطله در سرخس

خریدار ضایعات کاغذ در سرخس

آخرین قیمت کاغذ باطله در سرخس

قیمت کاغذ باطله در سرخس

خریدار کاغذ باطله کیلویی در سرخس

خریدار پوشال رنگی در سرخس

خریدار مجله باطله در سرخس

خریدار کتاب باطله در سرخس

خریدار روزنامه باطله در سرخس

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.