خریدار کاغذ باطله در سرایان

خریدار عمده کاغذ باطله در سرایان

خریدار دفتر و کتاب در سرایان

خریدار اسناد و اوراق در سرایان

خریدار پوشال در سرایان

خریدار فرم و برگه باطله در سرایان

خریدار ضایعات کاغذ در سرایان

آخرین قیمت کاغذ باطله در سرایان

قیمت کاغذ باطله در سرایان

خریدار کاغذ باطله کیلویی در سرایان

خریدار پوشال رنگی در سرایان

خریدار مجله باطله در سرایان

خریدار کتاب باطله در سرایان

خریدار روزنامه باطله در سرایان

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.