خریدار کاغذ باطله در سرعین

خریدار عمده کاغذ باطله در سرعین

خریدار دفتر و کتاب در سرعین

خریدار اسناد و اوراق در سرعین

خریدار پوشال در سرعین

خریدار فرم و برگه باطله در سرعین

خریدار ضایعات کاغذ در سرعین

آخرین قیمت کاغذ باطله در سرعین

قیمت کاغذ باطله در سرعین

خریدار کاغذ باطله کیلویی در سرعین

خریدار پوشال رنگی در سرعین

خریدار مجله باطله در سرعین

خریدار کتاب باطله در سرعین

خریدار روزنامه باطله در سرعین

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.