خریدار کاغذ باطله در ساری

خریدار عمده کاغذ باطله در ساری

خریدار دفتر و کتاب در ساری

خریدار اسناد و اوراق در ساری

خریدار پوشال در ساری

خریدار فرم و برگه باطله در ساری

خریدار ضایعات کاغذ در ساری

آخرین قیمت کاغذ باطله در ساری

قیمت کاغذ باطله در ساری

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ساری

خریدار پوشال رنگی در ساری

خریدار مجله باطله در ساری

خریدار کتاب باطله در ساری

خریدار روزنامه باطله در ساری

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.