خریدار کاغذ باطله در سرپل ذهاب

خریدار عمده کاغذ باطله در سرپل ذهاب

خریدار دفتر و کتاب در سرپل ذهاب

خریدار اسناد و اوراق در سرپل ذهاب

خریدار پوشال در سرپل ذهاب

خریدار فرم و برگه باطله در سرپل ذهاب

خریدار ضایعات کاغذ در سرپل ذهاب

آخرین قیمت کاغذ باطله در سرپل ذهاب

قیمت کاغذ باطله در سرپل ذهاب

خریدار کاغذ باطله کیلویی در سرپل ذهاب

خریدار پوشال رنگی در سرپل ذهاب

خریدار مجله باطله در سرپل ذهاب

خریدار کتاب باطله در سرپل ذهاب

خریدار روزنامه باطله در سرپل ذهاب

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.