خریدار کاغذ باطله در شبستر

خریدار عمده کاغذ باطله در شبستر

خریدار دفتر و کتاب در شبستر

خریدار اسناد و اوراق در شبستر

خریدار پوشال در شبستر

خریدار فرم و برگه باطله در شبستر

خریدار ضایعات کاغذ در شبستر

آخرین قیمت کاغذ باطله در شبستر

قیمت کاغذ باطله در شبستر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شبستر

خریدار پوشال رنگی در شبستر

خریدار مجله باطله در شبستر

خریدار کتاب باطله در شبستر

خریدار روزنامه باطله در شبستر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.