خریدار کاغذ باطله در شادمهر

خریدار عمده کاغذ باطله در شادمهر

خریدار دفتر و کتاب در شادمهر

خریدار اسناد و اوراق در شادمهر

خریدار پوشال در شادمهر

خریدار فرم و برگه باطله در شادمهر

خریدار ضایعات کاغذ در شادمهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در شادمهر

قیمت کاغذ باطله در شادمهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شادمهر

خریدار پوشال رنگی در شادمهر

خریدار مجله باطله در شادمهر

خریدار کتاب باطله در شادمهر

خریدار روزنامه باطله در شادمهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.