خریدار کاغذ باطله در شفت

خریدار عمده کاغذ باطله در شفت

خریدار دفتر و کتاب در شفت

خریدار اسناد و اوراق در شفت

خریدار پوشال در شفت

خریدار فرم و برگه باطله در شفت

خریدار ضایعات کاغذ در شفت

آخرین قیمت کاغذ باطله در شفت

قیمت کاغذ باطله در شفت

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شفت

خریدار پوشال رنگی در شفت

خریدار مجله باطله در شفت

خریدار کتاب باطله در شفت

خریدار روزنامه باطله در شفت

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.